İhale teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenilen belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.


Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız.