CHP Ayvacık İl Genel Meclisi Üyesi aday adaylığını açıklayan Süheyla Doğan, adil, laik ve demokratik bir yönetim İçin aday olduğunu ifade ederek, “Ben seçilirsem, kadınlar ve doğa savunucuları seçilirse; hem kadınlar, hem  doğa kazanır, Çanakkaleliler kazanır, ülkemiz kazanır. Adil, laik ve demokratik bir yerel yönetim ve kadınların yerel yönetimlerde yer alması gerektiği için aday oldum” dedi.

Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemize ziyarette bulundu. Ziyarette gazetemizde görev alan gazetecilerin gününü kutlayan Doğan, aday adaylığı süreci hususunda da açıklamalarda bulundu. 

Doğan kadınların karar alma mekanizmalarında yer alma oranının düşük olduğunu ifade ederek, “Çoğu sivil toplum örgütünde, odalarda, sendikalarda, siyasi partilerin yönetim kurullarında neden kadınlar yok? Neden ev işleri bize, ücretli dış işler erkeklere? Neden çocukların, hastaların, yaşlıların, eşlerin bakımı bize? Üstelik bazılarımız tüm bu işleri yaparken bir yandan da düşük ücretle geçimlik işlerde çalışıyor. Diğer yandan da hak ararken; yaşamlarımıza, haklarımıza sahip çıkarken şiddete maruz bırakılıyor, öldürülüyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçti. Çağ atladık diyoruz. Peki neden hâlâ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın vekillerin oranı yalnızca yüzde 19,8? Neden yerel yönetimlerde kadın temsil oranı sadece yüzde 3? Nerede bu kadınlar? Neden engelleniyor? Kadınlar yerel yönetimlerin içerisinde yer alması gerektiğine inanıyorum. 21 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Kentimizin sorunlarını içinden geldiğim çevre mücadelesinden dolayı yakından biliyorum.  Bir mühendis olarak sahadan elde ettiğim tecrübeyi ilçemizin yaratına sunmak istiyorum.
Yerel yönetimlerde belediyeler, meclisler, muhtarlıklar gibi farklı organlar var. Bunlardan bir tanesi de İl Genel Meclisleri. Sivil toplum çalışmalarım nedeniyle temas etmek durumunda kaldığım ve ne kadar önemli olduğunu gördüğüm İl Genel Meclisi’nde kadınların ve ekoloji hareketi temsilcilerinin yer alması çok şeyi değiştirebilirdi. Ben de buradan başladım ve CHP’den Çanakkale il genel meclisi aday adaylığı için başvurdum. İl genel meclisi, ilin tarımı, turizmi, sanayisi, eğitimi, altyapısı, sağlığı, imar planları, kırsalın kalkınması gibi pek çok konuda karar verici bir konumda. Meclis üyelerinin nitelikli, liyakat sahibi olması şart. Ancak ne yazık ki uygulamalara baktığımızda, partilerin bu kurumu yeterince önemsemedikleri belli oluyor. Hele kadın temsili konusunda hiçbir şey yapılmadığı, meclisteki mevcut kadın üye sayısından görülüyor. Çanakkale İl Genel Meclisi’nde 34 üyenin yalnızca ikisi kadın. Biri iktidar partisinden, diğeri de muhalefetten” dedi.
Doğan İl Genel Meclis Üyesi seçilmesi halinde yapacaklarını ise şu şekilde sıraladı;
“Çanakkale İl Strateji planı hazırlanırken sadece insanın değil, ilimizdeki tüm canlı yaşamının doğa merkezli bir bakış açısıyla; kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, engelliler, dezavantajlı gruplar ile farklı kültür ve inanca sahip toplulukların tüm talep ve gereksinimlerinin gözetilmesi,
İklim krizinin derinleştiği günümüzde, seller, fırtınalar, susuzluk, kuraklık gibi afetler karşısında Çanakkale’nin iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getirilmesi, yerel yönetimlerde “İklim Değişikliği Birimi” nin kurulması,
Yerel yönetimlerde tüm hizmetlerde cinsiyet eşitliğini gözetecek ve kadınları güçlendirecek “Eşitlik Birimi” kurulması,
Köylerin boşalması ve köylülerin çeşitli nedenlerle tarımdan kopuşu karşısında katma değeri yüksek tarımı ve genç çiftçileri destekleyici politikaların geliştirilmesi,
Kırsalın; köylerde yaşayanlara, kadınlara, işsiz gençlere iş olanağı sağlayacak, kırsalın talan edilmesine fırsat ve izin vermeyecek, yerelin kadim bilgi, gelenek ve göreneklerine değer verecek projelerle desteklenmesi,
Sağlık, eğitim, ulaşım, beslenme gibi toplumsal hizmetlerden mahrum kalan köylerin ve mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlıların gözetilmesi,
Taşımacı eğitim sistemi ile zorluk çeken köy çocukları ve gençlerin beslenme, etüd, internet gibi temel gereksinimlerinin karşılanması,
Kırsalda çevre temizliği, atık yönetimi gibi sorunların çözümlenmesi,
Doğanın tahribatına yol açan ve havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen projelere izin verilmemesi,
Kadınların güçlenmesi için kadın danışma merkezleri ve istihdam ofislerinin kurulması, ücretsiz kreşlerin, etüd merkezlerinin açılması,
Yöre halkının sağlıklı ve ucuz gıdaya erişebilmesi için pazarların desteklenmesi, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, sosyal marketlerin açılması ve gıda güvenliğinin sağlanması
Her yaz daha fazla etkisini gördüğümüz susuzluğa karşı gerekli önlemlerin alınması, Çanakkale ve köylerinin sağlıklı ve temiz suya erişimi için çalışacağım.” ifadelerine yer verdi.