Çanakkale İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü Kadırga Koyu’nda denize sıfır mevkideki otel vasfındaki taşınmazın satışına ilişkin ihalenin yapılmaması isteyerek açıklamada bulundu.
 
İl Genel Meclisi CHP Grubu adına açıklama yapan Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan, “İl Genel Meclisinin 10 Haziran 2022 tarihli 107 No’lu kararı ile Çanakkale İl Özel İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan iki adet taşınmaza ilişkin satış kararı alınmıştır. Meclis kararı Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesinde kayıtlı 230 m2’lik arsa vasfındaki taşınmazın İl Özel İdaresinin 6/8’lik hissesine düşen 173m2’lik kısmına denk gelen hissesinin satışı ve Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü Kadırga Koyu olarak bilinen denize sıfır mevkide, 4501,39 m2 yüzölçümlü, halihazırda 5 blok, 36 oda, açık havuz ve restorandan oluşan otel vasfındaki taşınmazın satışına ilişkindir. Satışına karar verilen otelin bulunduğu mevki, yöremizde turizm potansiyeli ve cazibesiyle bilinen, bölgedeki arz yokluğu nedeniyle de otelin satışında oluşabilecek değer potansiyelinin sınırları çok geniş olan bir mevkidir. Söz konusu tesisin barındırdığı ekonomik potansiyel ve İl Özel İdaresine kattığı ve katabileceği ekonomik değer nedeniyle bu taşınmazın İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunması, satıştan elde edilebilecek tek seferlik gelirden daha önemlidir.
 
İlgili dosyanın görüşüldüğü oturumlarda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak; taşınmaz satışlarının İl Özel İdaresinin malvarlığını azaltıcı kararlar olduğunu ve kuruma sürekli bir gelir sağlama potansiyeli olan taşınmazlardan edinilecek tek seferlik satış gelirleri ile İl Özel İdaresi hizmet bütçesini yönetmenin rasyonel ve sürdürülebilir olmadığı gerekçeleri ile itirazlarımızı sunmuş, satış talebinin reddedilmesi hususunda mecliste bulunan tüm siyasi gruplardan destek talep etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak satış kararına karşı oy kullanmış bulunmaktayız.
 
İl Genel Meclisinde göreve geldiğimizde, önceki dönemlerde İl Genel Meclisi tarafından İl Özel İdaresine ait taşınmazların satışına ilişkin idareye süresiz yetki verilen satış kararının iptal edilerek, satışa ilişkin taleplerin, idarenin karar organı olan ve Çanakkale halkını temsil eden meclisin onayına sunulmasına ilişkin düzenleme Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz tarafından yapılmıştır. Kuruma ait taşınmazların satışının ancak rasyonel bir değerlendirme yapılarak ve karar organının tam mutabakatı ile yapılması konusundaki kanaatimiz değişmemiştir. Mevcut taşınmazların satışına ilişkin talep de bu sebeple İl Genel Meclisi önüne gelebilmiş, meclisin taşınmaz satışı yönündeki karar yetkilerinin idareye devredildiği dönem Cumhuriyet Halk Partisinin gayretleri ile sona ermiştir.
 
Bununla birlikte, meclis grubumuzun red oyuna rağmen oy çokluğu ile meclisten satışına karar verilen iki taşınmaza ilişkin Resmi Gazete’de yayınlanan satış ilanlarında, otel vasfındaki tesisin ihaleye esas teşkil eden muhammen bedelinin gerçek bedeli yansıtmadığını görmüş bulunmaktayız. Bu husus aynı gün satışına karar verilen ve aynı gün ihale ilanına konu olan iki taşınmazın muhammen bedelleri birbiriyle mukayese edildiğinde bile açıkça gözler önündedir.
 
İl Özel İdaresinin 230 m2’lik arsanın 173m2’lik kısmına tekabül eden 6/8 hissesinin satışına ilişkin muhammen bedel 23.950.000 TL olarak belirlenmiş iken, İdarenin tam mülkiyetinde olan ve Kadırga Koyu mevkinde denize sıfır olarak bulunan, 4501,39m2 yüzölçümlü otel ve donatılarının satışına ilişkin 39.500.000 TL değer belirlenmiştir. İhaleye esas teşkil eden değerlemenin nasıl yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Bununla birlikte söz konusu otelin satışı daha önce de gündeme gelmiş ve 02.08.2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede ihale ilanında ihalenin açık artırma yöntemi ile yapılacağı belirlenmiş iken, 15.09.2022’de yapılacağı ilanen duyurulan ihale kapalı teklif yöntemiyle yapılmak istenmektedir. Bu hususlar basının ve kamuoyunun tepkilerine konu olmakta, ihalenin sağlıklı yapılması koşulları oluşmamaktadır.
 
Bu nedenlerle İl Genel Meclisinin Eylül ayı birleşimlerinde 06.09.2022 tarihinde Meclis Grubumuz tarafından idareye muhammen bedel tespiti ve kapalı teklif ihale usulünün belirlenmesi konularının açıklatılması talebiyle soru önergesi verilmiş, ihale tarihinden önce bu hususlarda açıklama yapılması istenmiştir. Bununla birlikte, İdare’ye ‘Komisyonun ihaleyi yapıp yapmamaktaki takdir yetkisi’ hatırlatılarak mevcut koşullarda ihalenin yapılmaması çağrısında bulunulmuştur. Ancak soru önergemize karşılık herhangi bir açıklama yapılmamış, sözlü veya yazılı bilgi verilmemiştir. 
 
Taşınmaz satış ihalelerinde muhammen bedelin gerçek bedeli yansıtmaması ihalenin iptal sebebidir. Bununla birlikte ihale sürecindeki işlem ve eylemler hukuka uygun yürütülmeli, idare hak kaybına ve zarara uğratılmamalı, eşit işlem, şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri zedelenmemelidir. İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, idareyi bir kez daha sağlıklı koşulları oluşmadığı nedeniyle ihaleyi yapıp yapmamaktaki serbestiyi kullanarak ihalenin yapılmamasına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
 
Haber Merkezi