Milletvekili Erkek, 2009 yılında Assos antik kenti girişine muhtarlığın girişimi ve sınırlı bütçeyle dökme plastikten yapılarak konulan heykelin tahribat nedeniyle kaldırılmasının ardından bir yıl geçmesine rağmen yerine konulmamasının nedenlerini Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya soru önergesiyle yöneltmişti. Bakan Avcı’nın verdiği cevabı CHP’li Erkek yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.
Avcı cevabında, kamu kurum ve kuruluşlarından bir proje halinde gelen anıt, heykel, şehitlik ve büst yapımı ile onarım taleplerinin bakanlıkça değerlendirildiğini kaydetti. Bakan aynı şekilde Aristoteles'in heykeli yapımı için bir proje sunulması halinde de konunun değerlendirileceğini aktardı. Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının 2006 yılından bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Arslan tarafından yürütüldüğünü anımsatan Bakan Avcı, CHP’li Erkek’e yazılı olarak şu cevabı verdi;  “Söz konusu bölgede Bakanlığımızca Asos Antik Kenti, Assos Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi Çalışmalarına başlanmış ve Avan Projesi 28/09/2015 tarihli ve 2586 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmış olup uygulama projesi devam etmektedir. ‘Çanakkale Ayvacık Assos Örenyeri Çevre Düzenlemesi’ işi 2016 yılı yatırım programında yer almaktadır. Ayvacık ilçesi, sınırları içerisinde 20/09/1991 tarihli ve 20997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çanakkale Küçükkuyu Turizm Merkezi ve Çanakkale Behramkale Kadırga Koyu Turizm Merkezi olmak üzere iki adet Turizm Merkezi bulunmaktadır. Söz konusu turizm merkezlerini kapsayan 1/25.000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı 18/12/1992 tarihinde mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmıştır. Ayrıca Çanakkale Behramkale Kadırga Koyu Turizm Merkezine ilişkin olarak 11/06/1997 tarihinde mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ve 20/03/2006 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 16/12/1997 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmaktadır.”
 


Kaynak: Haber Merkezi