Buna göre SGK İl Müdürü Hilmi Ercan, SGK’nın vatandaşın doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmetleri sunduğunu kaydetti.
 
Ercan, Ekim ayı verilerini ise şöyle açıkladı; “İlimiz bünyesinde sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayısı (Aktif, Pasif, GSS Kapsamında tescil edilenler) 491,902 kişi, Sosyal Güvenlik kapsamı (GSS Kapsamında Tescil edilenler Hariç) 458,336 kişi olup, Sosyal Güvenlik Kapsamının (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç) Toplam il Nüfusuna Oranı yüzde 89,28’dir. İlimiz bünyesinde 13,619 işyeri mevcut olup, bu rakam her geçen gün artmaktadır. Sosyal Güvenlik kapsamı dışında kalan kişi sayısı 21.439 kişi olurken, Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan sayısı Emekli Sandığı (4/c) 24.275 Bağ-Kur (4/b) 27.625, SSK ( 4/a) 92.282 olmak kaydıyla toplam 144.182 kişidir. Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam İl Nüfusuna oranı ise 28.09’dir. Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık alan kişi sayısı ise Emekli Sandığında (4/c) 21.620, Bağ-Kur (4/b) 36.823, SSK(4/a) 54.516 kişi olup, toplam da 112.959 kişidir. Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam İl Nüfusuna oranı da 22’dir. Diye belirterek, Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü tutulanların sayısı Emekli Sandığında (4/c) 52.047, Bağ-Kur (4/b) 65.704 SSK (4/a) 83.445 dür. Toplama bakıldığında 201.195 dir. Bu kapsamda bakmakla yükümlü tutulanlara oranı 39.19’dur. Bunların yanı sıra Genel Sağlık Sigortası Kapsamında tescil edilenlere göz atıldığında ise , Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet Tarafından Ödenenler 19.454, Genel Sağlık Sigortası Primleri Kendileri tarafından ödenenler 14.112 kişi olup, toplamda 33.566 kişidir.”
 
İl Müdürü Ercan; Çanakkale bünyesinde bş  ilçede Sosyal Güvenlik Merkezinin bulunduğunu ve bu vesileyle hızlı, kaliteli ve kesintisiz hizmetleri vatandaşın ayağına götürdüklerini belirterek, bu yıl içerisinde de 6. Sosyal Güvenlik Merkezin Bayramiç’te açmaya hazırlandıklarını söyledi.

 
 


Kaynak: Haber Merkezi