Açılan Sandık: %30.16
Toplam seçmen: 398.024
Kullanılan oy sayısı: 83.020
Katılım oranı:%89.90
Geçerli oy: 82.168
Geçersiz oy: 852
 
EVET :% 46,86
HAYIR: % 53.14