Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 2021 yılında Çanakkale’de 31 milyon liralık yatırımını tamamladı.

Yatırımın büyük çoğunluğunu yer altı, havai hatlar ve trafo tesisi gibi şebeke çalışmaları oluşturuyor. Bu sayede enerji hatlarındaki yük eşit dağıtılarak bölgelere daha sağlıklı elektrik enerjisi sağlanabilecek. 350 bin aboneye enerji dağıtılan Çanakkale’de, elektrik şebekesinin uzaktan kumanda, izleme ve kontrol edilmesini sağlayan SCADA istasyon sayısı ise 98’e çıkarıldı.