Çanakkale Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ÇASİAD), dünya ve Türkiye gündeminde ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda Çanakkale’nin geleceğine yönelik olarak çalışmalar başlattı.

Küresel manada iklim değişikliği ve dijital inovasyon süreçlerinin hızlanması, şehir özelinde ise Çanakkale’nin hem altyapı gücünü hem de ekonomik rekabet kapasitesini arttırmasını mümkün hale getirecek köprü inşasıyla birlikte kentler ve iş dünyası üzerinde büyük etkilerinin olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ÇASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran ve üyeler, şimdiden Çanakkale’nin geleceğinin konuşulması ve geleceğe hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Kentin kısa-orta ve uzun vadeli ekonomik-sosyal-çevre dinamikleri üzerinde konuşlanması planlanan çalışmalarla yerel şirketlerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. Başkan Başaran, “Hedefimiz; kentin Cumhuriyet’in 2. yüzyılına hizmet etmesine yönelik deseninin anlaşılması ve tasarımına yönelik vizyonun ortaya konmasıdır,  bunun için çalışacağız” açıklamasını yaptı. 

Başkan Başaran, “Çanakkale için başlatılan ve gelecek kuşaklar için büyük bir değer oluşturduğuna inanılan Çanakkale Vizyonu Tasarımı (ÇVT) çalışmasına yönelik olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) ‘Çanakkale Şehir Ekonomisi Analizi’ başlıklı proje için bir protokol imzalamıştır. ÇVT projesine İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Ekren başkanlık edecektir. Her iki kurumun oluşturacağı araştırma ekibi Çanakkale’nin karşı karşıya kaldığı ve kalabileceği ekonomik-sosyal-çevresel gelişmelere yönelik olarak stratejik bir çerçeve oluşturma sürecine girmiştir. Çalışma birçok açıdan kentin birikimlerini geleceğe taşıyacak ve gelecek neslin daha sağlıklı bir çevrede yetişmesini esas alacak bir anlayışta yürütülecektir” dedi.