'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. İlk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin içeriği ile ilgili komisyona sunum yaptı.

Teklifin ilk üç maddesinin ticari mevduatların sigorta kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemeler olduğunu belirten Ök, "Bu düzenlemelerde mevduat ve katılım fonunun sigortalanmasındaki kapsamını genişletiyoruz. Yapılan değişiklik ile resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonlarında sigorta kapsamına dahil edilmesini sağlayacağız" dedi.

Teklifin, 4, 5 ve 6'ncı maddelerinin de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu teşkilat yapılanmasıyla ilgili düzenlemeleri içerdiğini kaydeden Ök, "Teklifimizin 7'nci maddesi ise Bankacılık Kanunu'yla alakalı. Düzenlemeyle fon kurulu üyeleri ve fon personelinin, Bankacılık Kanunu’nda yazılı görevlerine ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle fonun yaptığı ödemeyi ilgililerden talep etmesi hususunu düzenliyor" diye konuştu.

TASFİYE BAKİYESİNE DÜZENLEME
?Ök, teklifte yer alan diğer düzenlemelerle ilgili de "İflas eden ve tasfiyesi fon eliyle yürütülen bankalarda tasfiye bakiyesi kalması halinde, bu tutarın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunanlara ödenmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. Düzenlemeyle tasfiye bakiyesi, bankaya zarar veren, bankanın iflasına neden olan, hukuki engeli bulunan ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı ve oluşumlarla ilişkisi olan, terör ilişkisi olan veya bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenlerden ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlara tasfiye bakiyesi dağıtılmayarak, bunlara düşen tasfiye bakiyesi paylarının hazineye aktarılmasına imkan tanıyoruz. Teklifimizle; bankacılık sistemindeki toplam mevduat içerisinde Türk lirasının payını artırarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla dövizlerini Türk lirasına ve mevduat katılma hesaplarına dönüştüren kurumlara belli şartlar dahilinde vergi istisnası sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ
'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sigorta kapsamının genişletilmesini öngören teklifle sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunun da sigorta kapsamına dahil edilmesi amaçlanıyor.
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun idari yapılanmasındaki görev dağılımının, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesini teminen kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilmesi ve ihtiyaca binaen müdürlük sayısının artırılması ile destek personelinin istihdamına yönelik düzenlemeler getiriliyor. Ayrıca, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin işlemler nedeniyle yapılan giderlerin, gerektiği hallerde fon bütçesinden karşılanabilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Teklife göre; yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirasına dönüştürülmesi durumunda, elde edilen faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamına alınacak. İflas eden bankaların hesaplarının terör örgütlerine aktarılmasını önlemek için varlıklarının hazineye devredilmesi sağlanacak.

YENİ MADDE EKLENDİ
Teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti'nin maddeler üzerinde verdiği değişiklik önergeleri kabul edilirken, teklife yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeye göre; At Yarışları Hakkındaki Kanun ve Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameyle 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna devredilen lisanslarla ilgili olarak ortaya çıkan kamu payı, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren anılan sürenin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilecek. (DHA)
 


Kaynak: DHA