Yükseköğretim Yürütme Kurulunca (YÖK) açılması onaylanan ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini 2022/2023 güz yarıyılında kabul edecek.

Lisans düzeyinde ilk öğrencilerini 2015-2016 Akademik Yılında alan Gazetecilik Bölümü, kısa sürede oldukça rağbet görerek yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Akademik kadrosunu tamamlayan, yakın gelecekte doktora programı açmak için de başvurmayı hedefleyen Gazetecilik Bölümü 2022/2023 Akademik yılı itibariyle ilk Tezli Yüksek Lisans öğrencilerini kabul edecek.

Konu ile ilgili Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şakir Eşitti, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun almış olduğu bu karardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gazetecilik ya da diğer adıyla basın, modern demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet konumunda olup modern demokrasiler açısından vazgeçilmez bir konumdadır. Gazetecilik Bölümü olarak temel amacımız hem medya sektörünün hem de akademinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli iletişim becerilerine sahip, bu becerilerini basının farklı mecralarına taşıyabilen, mesleğini icra ederken kamu yararını gözeten, mesleki etik bilincine sahip, araştıran, sorgulayan, dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilecek gazeteciler, iletişimciler ve akademisyenler yetiştirmektir” dedi. Doç. Dr. Şakir Eşitti, programın açılmasında emeği geçen Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyeleri’ne, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım’a, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yener Pazarcık’a ve Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a teşekkür ettiğini belirtti.

Programa kimler başvuruda bulunabilir?
Gazetecilik Yüksek Lisans programına iletişim fakültelerinin tüm bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olan adaylar başvurabilecek. Bununla birlikte ilerleyen yıllarda başvuruları koşulları yeniden değerlendirilebilecek. Tezli programa başvuru yapabilmek için ALES sınavına girerek en az 55 Sözel puan almış olma koşulu bulunuyor.
Haber Merkezi