Açılışta Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Yiğit tarafından 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Fakülte kadrosunda yer alan akademik personelin sayısında ve akademik yükselmelerinde meydana gelen değişikliklere istatistiksel olarak yer verildi.
 
Fakülte Dekan Vekili aynı zamanda Üniversite rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in de katıldığı Genel Kurul toplantısında Fakülte Bölüm Başkanları tarafından, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince gerçekleştirilen akademik çalışmalar (ulusal ve uluslararası makale, kitap, bildiri, proje vs.) ile birlikte geride bıraktığımız bir yıl içerisinde fakültemizin eğitim kalitesini arttırmak adına rektörlük elince yürütülen faaliyetlerin bir değerlendirmesi yapıldı.  Bu maksatla öğretim üyesi ve araştırma görevlisi düzeyinde gerçekleşen akademik kadro sayısındaki artış ve fiziki koşulların iyileştirilmesi yönünde yapılmış ve yapılacak olan çalışmalar üzerinde duruldu. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer tarafından toplantı sonunda genel değerlendirme konuşması yapıldı. Öğretim üyelerinin daha iyi bir akademik ortam için gerekli gördüğü taleplerin değerlendirildiği bu konuşma ile Akademik Genel Kurul toplantısı sona erdi.
 


Kaynak: Haber Merkezi