Çanakkale Defterdarlığından yapılan yazılı açıklamada, “07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 69. maddesi uyarınca, 2B ve tarım arazilerinin satışını düzenleyen 6292 sayılı ‘Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde ile süresi içerisinde başvuru yapmayan ve satın alma hakkını kaybeden kullanıcılara ek başvuru süresi verilerek, 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ‘26/4/2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de bu maddeye göre değerlendirilir.’ hükmü eklenmiştir.
Buna göre; 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; Süresi içinde başvurmayanlar altı aylık ek başvuru süresi içerisinde (07/03/2017 tarihine kadar ) başvuruda bulunabilecekler. Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı aylık süre içerisinde (07/03/2017 tarihine kadar ) ödemede bulunabilecekler. Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunabilecekler (07/09/2017 tarihine kadar) ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilecektir. Bu nedenle, 2/B hak sahiplerine verilen ek başvuru süresi 07/03/2017 tarihinde, tarım arazileri hak sahiplerine verilen ek başvuru süresi ise 07/09/2017 tarihinde sona ereceğinden kalan süre zarfında 2/B ve tarım arazileri hak sahipleri başvuruda bulunarak Kanunun getirdiği avantajlardan faydalanabileceklerdir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için Merkez ilçeleri için Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerine, diğer ilçelerde ise ilgili Malmüdürlüklerine başvurulması gerekmektedir” denildi.


Kaynak: İHA