Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye’de Başkanlık sisteminin uzunca bir süredir tartışıldığını belirterek, “12 Eylül döneminden itibaren rahmet Özal’dan itibaren tartışılıyor. Zaman zaman Türkiye’nin gündemine giren, zaman zamanda gündemden kalkan bir meseledir. Türkiye’nin geldiği noktada bizim temel iddiamız şu, Türkiye’nin etkin bir yönetim modeline ihtiyacı var. Özellikle bundan sonraki süreçte Türkiye’nin daha hızlı ve etkin bir şekilde karar alabilmesi ve yoluna devam edebilmesi için doğrudan doğruya halk tarafından seçilmiş ve halk tarafından denetlenme mekanizmaları da kontrol mekanizmaları da anayasada iyi bir şekilde belirlenmiş olan bir başkanlık sisteminin, Türkiye’nin daha etkin bir yönetime kavuşması bakımından doğru olacağı kanaatindeyiz. AK Parti olarak bu kanaatimiz, hükümet olarak bu kanaatimiz başından beri çeşitli vesileler ile ifade ediyoruz. Ancak biz başkanlık meselesini Türkiye’nin geleceği içerisinde ele alınması gereken konulardan bir bütünün, bir parçası olarak görüyoruz. Sadece başkanlık meselesi değil, Türkiye’de yeni bir anayasaya ihtiyaç var, Türkiye’de meclis iç tüzüğünün değiştirilmesine ihtiyaç var. Türkiye’de yargı sisteminin, kamu yönetiminin yeniden reforme edilmesine ihtiyacı var. Türkiye’de sivil askeri sivil ilişkilerinin yeniden gönderilmesine ihtiyacı var diye yıllardır söylüyoruz. Bunların bir kısmı yapılıyor. Mesela, 15 Temmuz darbesinden sonra sivil askeri ilişkilerinin yeniden yapılanması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden şekillenmesiyle ilgili olarak çok önemli tarihi adımlar atıldı. Anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Yine meclisin iç tüzüğüyle ilgili çalışmalar mecliste en azından görüşmeler düzeyinde devam ediyor. Türkiye’de bundan sonraki süreçlerde daha ileriye gidebilmesi için daha demokratik sistem kavuşması lazım. Daha yeni bir etkin bir yönetim modeline ihtiyaç var. Bu daha yeni etkin yönetim modelinin bir parçası olarak önemli unsurlarından birisi olarak Başkanlık sistemini görüyoruz.

Başkanlık sisteminin konuşulmasının ve gerçekleştirilmesinin bugünün Türkiye gerçeklerine çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de Türkiye’nin hızlı bir şekilde yol alması içinde büyük bir motivasyon sağlayacağını ve ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Bu tartışılmalıdır. Kararı verecek olan nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık sistemi meclise gelirse, karar verecek olan meclisteki seçilmiş milletvekilleridir. 365’ı bulursak, bulur. Bulmazsa 330’u bulur millete gider. Sonrada her halükarda millete gidip, milletin karar vereceği bir konudur. Siyasiler olarak biz görüşlerimizi söyleriz. Partiler olarak bu konudaki yaklaşımlarımızı milletimizle paylaşırız. Söz ve kararda milletindir. Sonunda millet ne derse o olur. Milletin söylediği başımızın üstünde. Biz hiçbir şekilde milletin söylediğinin üstünde bir cümle laf söylemeyiz” şeklinde konuştu.

Mustafa SUİÇMEZ


Kaynak: Haber Merkezi