Toplantının açılış konuşmasını yapan Tahir Şahin, kurulun, Çanakkale’nin gelişimi için ihtiyaçların belirlenmesi, sorunlarının tespit edilmesi ve bu konularda çalışmalar yapılması açısından aktif olarak çalışması gerektiğini belirterek organize sanayi bölgelerine teknik kolej yapılmasını içeren proje hakkında bilgiler verdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem konuşmasında, Üniversitenin bölgenin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların içinde yer aldığını, ilin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Mühendislik Fakültesi’nde yeni bölümler açıldığını ve açılmaya devam edileceğini söyledi. Çanakkale Teknopark’ın yeni binasının bitme aşamasına geldiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Erdem, geliştirilmeye devam edilen Teknopark’ın bünyesinde oluşturulan Teknoloji Transfer Ofisi için TUBİTAK’ın çağrısını beklediklerini, bunun yanında Proje Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarına da devam ettiğini ifade etti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer ilk dönemde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aktardığı konuşmasında bu dönemde özellikle gıda sektörüne odaklanıldığını ve bu maksatla ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem başkanlığında iki ayrı toplantı yapıldığını belirterek ilk toplantının Mühendislik Fakültesinde Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleriyle, ikinci toplantının ÇOMÜ yüksekokulları ve meslek yüksekokullarında gıda alanında çalışmalar yürüten akademisyenler ve ÇTSO ile Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Bu toplantıların yanı sıra 11 firmaya Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirilerek firmalara çeşitli konularda bilgiler verildiğini ifade eden Hacı Bekir Tuncer, ziyaretlerde ayrıca firmaların üretim ile ilgili sorunları hakkında bilgi edinildiğini ve bu sorunların çözümü için konusunda uzman olan ÇOMÜ öğretim üyelerine yönlendirmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.
Lapseki Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Özgür Özay, Üretim Reform Paketi’nin ÇOMÜ’yü ilgilendiren kısımları ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı hakkında sunum yaparak, portalın üye sayısının arttırılmasının Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin geliştirilmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.
Kurul üyelerinin yanı sıra katılan paydaşların da görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, ayrıca Çanakkale’nin ihracat verilerinin doğru bir şekilde elde edilmesi, ilin önceliği olan Turizm ve Tarım sektörlerinde de Kamu-Üniversite işbirliği çalışmalarının yürütülmesi, Çanakkale 1915 Köprüsü ve sektörel gelişmeler karşısında Çanakkale’nin lojistik öneminin artacağı ve bu durumun ilin geleceği ile ilgili planlamalarda dikkate alınması hususları değerlendirildi.
Toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Aynur Emre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Özgür Özay, Gelibolu Belediyesi Başkan Yrd. Selçuk Bartan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, İŞKUR, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi, ÇOBİLTUM, Çanakkale Teknopark, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Sanayici ve İş Adamları Dernekleri, Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği ve Kale Seramik Ar-Ge Merkezi temsilcileri katıldı.