Yerel basının internet haberciliği alanında geliştirilmesini amaçlayan eğitim projesi hakkında bilgi veren BAKKA Genel Sekreter Vekili Recep Serkan Alkan, “Ajans olarak teknik desteklerimiz yıl boyunca açık. Basın İlan Kurumu ile daha önce bu yönde bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmanın yerel basınımız için yararlı olacağına inanıyoruz. Bütün her şey için Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcımıza ve Şube Müdürümüze teşekkür ediyorum. Birim arkadaşlarımız güzel bir çalışma hazırladılar onlara da teşekkür ediyorum. Umarım Zonguldak’ımız ve bölgemiz için hayırlı bir proje olur. Nihayetinde yerel basınımızın faydalandığı güzel bir proje olacaktır” ifadelerini kullandı.
İmza töreninde BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, Genel Müdürlük Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan ve Zonguldak Şube Müdürü Ali Nuhoğlu hazır bulundu.
 
“Her zaman yerel basının yanındayız”
2 gün sürecek olan eğitim projesinde imzalar atılırken, yerel basına verdikleri desteğe dikkat çeken Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, “Kurum olarak her zaman yerel basının yanında yer alıyoruz. Bununla ilgili olarak da BAKKA’ya güzel bir proje sunmuştuk. Bugün bunun kabul edildiğini ve imza aşamasına geldiğini öğrendik. Genel Sekreterimize bu konuda teşekkür ediyoruz. Bölgedeki illerde bulunan yerel basın için hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman bu şekilde çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecek. Kalkınma ajanslarıyla bu şekilde iş birliklerimiz sürecektir” şeklinde konuştu.  Konuşmaların ardından BAKKA Genel Sekreter Vekili Recep Serkan Alkan ve Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, projeyi imzaladı. BİK Genel Müdür Yardımcısı Elçin, BAKKA Genel Sekreter Vekili Alkan’a Kurumumuzun prestij eserlerinden  ‘15 Temmuz ve Manşetler ile Türk Basınında Cemil Meriç’ isimli kitapları hediye etti. Genel Sekreter V. Alkan da, Elçin’e Zonguldak’ı anlatan bir hediye takdim etti.
 
Yerel basında internet haberciliğinin iyileştirilmesi projesine dair
Günümüzde internet teknolojisinin her alanda kullanılmasıyla birlikte insanlar bilgi edinmek için İnternette yayın yapan gazetelerden faydalanmakta. İnternette yapılan habercilik ve yer alan haberler sayesinde, bütün habercilik tekniklerinin birleştirildiği bütünleşik haber sunumu görülmekte. Hem yazılı, hem sesli, hem de görüntülü haberler, internetteki web sayfalarında yer almakta ve bu özelliği ile geleneksel habercilik anlayışından farklılaşmakta. İnternet haberciliğinin en büyük işleviyse, bilgileri anında aktarabilmesi. Dijital ortamda yer alan haber sitelerinin birçoğu birbirine benzemekte. Bu sitelerin daha donanımlı, haber dillerinin özgün, yayınlarının sade, içeriklerinin zengin, sitelerin grafik ve tasarımlarının haber sitesi yapısına uygunluğu gibi konularda eksikliklerin bulunduğu bilinmekte. Teknik destek kapsamında organize edilecek eğitim metodolojisi deneyimsel öğrenme tabanlı olacak. Deneyimsel öğrenme yaklaşımı içerisinde yaygın eğitim; hedefleri ve yöntembilimi, bireyin genel gelişimini ve şahsi deneyimini hesaba katmakta. Yaşanan hızlı değişimler sonucunda eğitim ve öğretim gereksinimlerinin daha büyük çeşitlilik kazandığı günümüz toplumlarında, yaygın eğitim, hayat boyu eğitim sürecinde giderek artan bir rol oynamakta. Bu noktada 2 günlük eğitim müfredatı örnek vaka çalışmaları, grup çalışmaları, simülasyon uygulamaları, beyin fırtınası yöntemleri ile desteklenecek. Teknik destek kapsamında uygulamak istediğimiz bu eğitim müfredatı; Türkiye de ilk defa uygulamalı ve interaktif yöntemlerle desteklenip uygulanacak.
 
Projenin amacı öğrenme teknikleri ile bilgi ve becerileri güçlendirmek
Basın İlan Kurumu Zonguldak Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi istenen projenin genel amacı; TR81 bölgesinde yer alan Zonguldak ilinde yayın yapan yerel basın işletmesi çalışanlarına yönelik olarak İnternet haberciliğinin iyileştirilmesi konusunda deneyimsel öğrenme teknikleri ile bilgi ve becerilerini güçlendirilmesi ve dijital ortamda haber içeriklerinin oluşturulması için gerekli eğitim verilerek niteliklerin arttırılması yoluyla bölgenin kalkınması ve tanıtımına katkı sağlanması. Bu proje TR81 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planında İnternet Teknolojilerine Erişim başlığı altında belirtilen hedeflerle de örtüşmekte.
 
Kısa ve uzun vadede projeden alınacak sonuçlar
Batı Karadeniz Bölgesi İlleri Zonguldak, Karabük, Bartın’ı kapsayan projenin sonuçları ise kısa ve uzun vadede olmak üzere ikiye ayrıldı. Eğitim sonunda kısa vadede; Yerel basının dijital ortamda da güçlü olması, nitelikli haber yazma ve değerlendirme, kaliteli hizmet etme istek ve arzusunun uyandırılması, okur sayısının artması, sosyal medyada yer alma, yerel basının dijital gazeteciliğe geçişine zemin hazırlama olarak sıralandı. Uzun vadede ise; gazete işletmelerinin gelirlerini artırma, bölgesel tanıtıma katkı sağlama, bölgenin kalkınmasına katkı sağlama, bölgedeki nitelikli personel sayısını artırma, yerel basın işletmelerine kurumsal kimlik kazandırmasına katkı sağlama, kurum itibarı ve misyonunun sağlanması, kurumsal kimlik kazandırma, kurumsal imajın artırılması, halk tabanında güven duygusunun artırılması amaçlanıyor.