Tümsek konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “27/09/2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından gelen talimatta, Kurumumuz Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, 7020 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırıp peşin ödeme seçeneğini seçen işverenlerin, mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve Kurum alacaklarının bir an evvel tahsili bakımından 31/08/2017 son ödeme tarihinin uzatılarak vadesi 05/09/2017 tarihinde dolan ödeme yükümlülüklerinin, 30/09/2017 tarihinin tatil olması nedeniyle 02/10/2017 tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırmalarının bozulmadığı bildirilmiştir. 7020 sayılı Kanunun "Ortak hükümler” başlıklı 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında "Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.  İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. denildiğinden; 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneği seçilerek yapılandırılan "Kurum rücuen alacakları” ile ilgili yapılandırma borçları için de, Kurumumuz ilgili Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda "6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte" 02/10/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödeme yapılması halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılması uygun görülmüştür.”