Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ayvacık İlçesi, Büyükhusun köyünde açılacak jeotermal sondajın olumsuz etkileri olacağı iddialarıyla ilgili basında yer bulan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
 
Çıkan haberlere ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimiz, Ayvacık İlçesinde I16c3, I16c4, J16b1 paftalarında bulunan alan için Çanakkale İl Özel İdaresine 2008 yılında arama ruhsat müracaatında bulunulmuş ve ilgili müracaat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Maden İşleri Genel Müdürlüğünden gelen arama ruhsatı verilebilecek alan koordinatlarını gösterir belge gereğince ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamı’nın 30/12/2008 tarihli olurları ile 30/12/2008 tarihinden 30/12/2011 tarihine kadar geçerli Jeotermal AR 17/47 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmiştir. İlgili firma tarafından 28/12/2011 tarihinde revize proje ile süre uzatım talebinde bulunmuş ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamının 27/01/2012 tarih ve 1145 sayılı olurları ile Jeotermal AR 17/47 numaralı Jeotermal Kaynak Arama ruhsatının süresi 30/12/2012 tarihine kadar 1 yıl uzatılmıştır.  Jeotermal AR 17/47 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatını Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamı’nın 23/07/2012 tarihli olurları devir alan Yerka Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Jeotermal AR 17/47 numaralı ruhsat sınırları içerisinde bulunan Behramkale köyünde X: 445491 Y: 4372900 koordinatlarında, 500 metre derinlikte 28.11.2012 Küçükkuyu-1 kuyusu açılmıştır. Sondaj sonucunda Sıcaklık: 38 0C (Çamur Sıcaklığı) değerlerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda; Yerka Elektrik Üretim A.Ş, Jeotermal AR 17/47 numaralı ruhsata ait işletme projesini hazırlayarak Çanakkale İl Özel İdaresine Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı müracaatında bulunmuştur. Çanakkale İl Özel İdaresince 07/02/2013 tarihinde Yerka Elektrik Üretim A.Ş.’ ne 30 yıl süre ile Jeotermal İR 17/27 numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı düzenlenmiştir. Yerka Elektrik Üretim A.Ş. Jeotermal İR 17/27 numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatını Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamının 12/03/2018 tarihli olurları ile Bakrom Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.‘ne devir etmiştir.

Bakrom Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.  ruhsat sınırları içerisinde yapılacak olan ikinci sondaj için proje tanıtım dosyası hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze başvuru yapmış ve ÇED yönetmeliği kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü, DSİ 252. Şube Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumların uygun görüşlerine istinaden sadece 1 noktada 1 adet sondaj için 15/11/2019 tarih ve 2019378 karar nolu ‘ÇED Gerekli Değildir Belgesi’ verilmiştir. Arama faaliyeti sonrasında uygun sıcak su bulunduğu takdirde üretime geçilmesinin planlanması durumunda, ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili firma tarafından yeniden başvuru yapılacak, gerekli değerlendirmeler sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve konuyla ilgili tüm kurumların olumlu görüşü olmadan ve  ‘ÇED Gerekli Değildir Belgesi’ veya ‘ÇED Olumlu Belgesi’ verilmedikçe ilgili firma tarafından kesinlikle faaliyete başlanamayacaktır. Yukarıda bahsedilen süreçler tamamlanıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ilgili firma tarafından yeniden başvuru yapıldığı takdirde yeni ÇED süreci halkımıza duyurulacak, tüm kurumların ve halkımızın görüş ve önerileri alınacaktır. İddiaya konu yerlerle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bölge halkından ve bölgedeki turizm konaklama tesislerinden şu ana kadar herhangi bir şikâyette bulunulmamıştır.  Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji kaynak türlerinden olmakla birlikte; konu ile ilgili başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili kurumlarca Ayvacık İlçesi, Büyükhusun köyündeki tek kuyuluk sondaj çalışması ile ilgili tüm hususlar hassasiyetle takip edilmeye ve denetlenmeye devam edilmektedir.”
 


Kaynak: Haber Merkezi