Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakaları sonrasında alınan tedbir kararları aldı.
 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplanarak; konu bazlı denetimleri, İşyerlerinin kapanma saatleri, esnek çalışma, hane halkı dışındakilerle temas/ev ziyaretleri ve Covid-19 hastalarında beyan ettikleri adreslerde izolasyon süresi gündemiyle toplanarak yeni kararlar aldı.
 
Alınan kararla şöyle açıklandı; “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. İçişleri Bakanlığımın 03.11.2020 tarih ve 18089 sayılı Genelgesi gereği; ilimizi kapsayacak şekilde; Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde önümüzdeki süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine, kurum amirleri tarafından iş ve işlemlerin takip edilmesine,
 
Aşağıdaki işyerlerinin (Turizm belgeli işletmelerin aşağıdaki bölümleri de dahil) en geç saat 22:00’de kapanmasına;
-Evlere paket servis ve gcl-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
-Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
-Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
-Nikah/Düğün salonları,
-Halı sahalar ve spor salonları,
-İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
-Tiyatro, sinema ve konser salonları,
-Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,
26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma sistemine geçilmesine,
Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,
 
Covid-19 hastalarında beyan ettikleri adreslerde izolasyon süresi;
Asemptomatik veya Hafif Vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda 10 güne kadar,
Hastane Yatış Endikasyonu Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan vakalar) PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonuna kadar,
Yoğun Bakım Endikasyonu Olan veya İmmunsuprese Vakalarda PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20 günün sonuna kadar,
PCR pozitif sağlık personeli için yukarıdaki izolasyon sureleri geçerlidir.
Temaslı sağlık personelinde bu izolasyon tarihlerinden bağımsız olarak; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberinde yer alan Temaslı Sağlık Çalışanı algoritmasına göre hareket edilir.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.”


Kaynak: Haber Merkezi