Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Başkanlığı koronavirüs salgınına ilişkin İl Sağlık Müdürünü soru yağmuruna tutarak rakamsal verilerin açıklanmasını istedi.
 
CHP Çanakkale İl Başkanlığından ‘Çanakkale bunu haketmiyor!!!’ başlığı altında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde vakaların doğru bir şekilde açıklanmamasının toplumda yarattığı rahatlama nedeniyle pandemi kurallarına uyma konusunda gevşeme  yaşandığı bir gerçektir. Durum hafif gösterilmekte ve Türkiye geneli verilen rakamlar üzerinden yapılan algı operasyonları halkın rahatlamasına sebebiyet vererek, hastalığın bulaş riskini yükseltmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde 92 vatandaşımızı kaybettiğimizi açıklarken, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı tarafından aynı gün sadece İstanbul’da 164 ölüm olduğunu açıklamıştır. Bakanlığın, Bilim Kurulu’nun ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yurttaşların hayatını kaybetmesinde bir sorumluluğu vardır. Bu kadar çok ölümün, hasta sayısının olduğu tabloda başarı ya da başarısızlık öyküsü yaratılamaz. Mühim olan salgınla hep birlikte mücadele etmektir.
 
Bilgilendirme eksikliği, belirsizliğe ve bilgi kirliliğine neden olmakta ve hem halkta, hem sağlık çalışanlarında kaygıya ve karamsarlığa yol açmaktadır. Bununla ilgili olarak, ilimizde bulunan sağlık kurumu yöneticileri ile mülki amirlerin gerekli bilgileri güvenilir ağızdan şeffaflıkla bildirmeleri, süreci  doğru ve sonuç alıcı şekilde yönetmekte yararlı olacaktır. İçinde yaşadığımız pandemi koşullarında yine devlet güvencesinde olan sağlık tedbirleri çerçevesinde ve vatandaşlara tanınan bilgi edinme hakkı ışığında; Önlem ve tedbirler kapsamında herhangi bir olumsuzluğa fırsat verilmemesi amacı ile;
 
Şimdi CHP il Başkanlığı olarak kamuoyunun doğru bilgilenmesi amacıyla, Sayın İl Sağlık Müdürüne soruyoruz;
1. İlimizin günlük vaka sayısı nedir?
2. Hastaneye yatırılan günlük hasta sayısı kaçtır?
3. Yoğun bakım doluluk oranı nedir?
4. Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır?
5.Günde il çapında kaç test yapılmaktadır, test kiti temininde sıkıntı yaşanmakta mıdır ve bundan sonraki süreç ile ilgili bir planlama var mıdır?
6. Sağlık personelinin durumu nedir? İstekleri yerine getiriliyor mu?
7. Pandemi hastanesinde ihtiyaç duyulan araç gereç yeterli midir?
8.Şu anda atıl vaziyette tutulan devlet hastanelerinin hizmete açılması düşünülüyor mu ?
9.Ülkemiz ve tüm dünya COVID-19 ile çetin bir mücadele yürütürken sağlık alanında paydaş olan kurumlar ve kuruluşlar arasında diyalog, işbirliği ve hassasiyet esas olmalıdır. Sorunlara bütünlüklü bir çözüm için Tabip Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası başta olmak üzere sağlıkla ilgili meslek örgütlerinin İl Pandemi Kurulları’na dahil edilecek mi?
 
Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Başkanlığı olarak, bu sıkıntılı sürecin en hafif kayıplarla aşılabilmesi için her zaman vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız ve tüm sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ve dayanışma içinde olacağımızı tüm Çanakkale kamuoyuna açıklıyoruz. COVID-19 pandemisinin ülkemizde görüldüğü tarihten itibaren toplum sağlığı ve kamu yararını korumak amacıyla her türlü çabayı göstermiş, göstermeye de devam eden tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten alkışlıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla.”


Kaynak: Haber Merkezi