Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyon tarafından verilecek 2021 yılı 1. dönem proje destekleri için başvuruların 18 Aralık 2020’ye kadar yapılabileceğini duyurdu.
 
Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olma amacıyla açıklanan proje desteğine başvurular; 18 Aralık 2020 mesai saati sona erene kadar Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü ve Biga Hizmet Merkezine bir asıl ve bir kopya olarak elden verilebilecek veya posta ile gönderilebilecek. 
 
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Mehmet Uğur Yavuz, “Engelli vatandaşlarımız için komisyon değerlendirmesinden geçecek başvurular, başvuru sahibinin talebine göre kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş maliyetleri başlıklarında karşılanabilecek, eski hükümlüler için desteğe uygun görülen projelere kuruluş desteği verilebilecek.’’ dedi. Yavuz, projeye başvuracak vatandaşlarda aranacak şartlar ve proje başvuru rehberine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.iskur.gov.tr ve www.canakkaleiskur.gov.tr adreslerinden ulaşılabileceğini kaydetti.
 
Hem engelli hem de eski hükümlülerin başvuru şartlarında 18 yaşını tamamlamış ve İŞKUR’a kayıtlı olmak, işyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak bulunuyor.
 
Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Vekili Mehmet Uğur Yavuz; yeni dönem başvuruları için aranan ortak şartlar arasında diğer başvurulardan farklı olarak Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde ‘Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği’ belgesine, Arıcılık projelerinde ise ‘Arıcılık’ belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olma şartının eklendiğini vurguladı. Engelliler için işgücünün en az %40’ından yoksun olduğunu belirten ‘Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları’ ile belgelendirmesi gerektiğini Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile ‘Proje Başvuru Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne ileteceğini Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların geçersiz olacağını ve iade edileceği konusuna dikkat çekti. Projeye başvurmak isteyen kişiler; başvuru için istenen belgeler, başvuruya dair tüm şartlar ve ayrıntılı bilgi için canakkaleiskur.gov.tr veya iskur.gov.tr’nin duyurular bölümünden, 444 75 87 ve Alo 170 numaralarından bilgi alabilirler.


Kaynak: Haber Merkezi