Çanakkale’de miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılmasının, pankart-afiş asma etkinlikleri il sınırları içerisinde 4-18 Şubat tarihleri arasında 15 gün süreyle yasaklandı.
 
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın oluruyla alınan karar ilişkin valilik internet sitesinde ‘Yasaklama Kararı’ başlığı altında yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Coronavirüs (COVİD-19) salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Salgının ülkemizde yayılmasının önüne geçmek amacıyla gereken tedbirler ilgili resmi kurumlarca ivedi bir şekilde alınmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Coronavirüs Bilim Kurulunun mezkûr hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiye kararları almıştır. Ülkemizde de binlerce vatandaşımızın hastalanmasına ve vefat etmesine sebep olan Koronavirüs salgınının planlanan bu eylem/etkinlikler nedeni ile başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, söz konusu eylem ve etkinliklere katılımcı şahıslar ile vatandaşlarımız veya kolluk kuvvetleri arasında istenmeyen olayların meydana gelebileceği sosyal mesafe kuralının ihlal edilebileceği ve bu sebeple enfekte olan insan sayısının artabileceği, kamu sağlığı ve düzeninin tehlikeye düşebileceği öngörülmektedir. Özellikle ülke gündeminde bulunan konular da ileri sürülerek protesto amacıyla birtakım eylem/etkinlik yapılabileceğine dair istihbarı bilgiler elde edilmiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilmesi, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğuna yönelik bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, organizasyona katılacak grup ve şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği; Bu itibarla; ilimizde milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, Mülki Amirliklerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; “miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler” ile “el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asma etkinliğinin 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11 ’ inci maddesinin (a)-(c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’nci - 19’uncu maddeleri gereğince Çanakkale il sınırları içerisinde (İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 04.02.2021 - 18.02.2021 tarihleri arasında (15) gün süre ile Yasaklanmasını,
Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ile 28’inci maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C (11/C Ek Parağraf:25.07.2018-7145/1) ile 66’ncı maddeleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılmasını,
Ayrıca, gerçekleştirilmesi muhtemel izinli ve izinsiz her türlü toplantı ve etkinliğin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ll’inci maddesinin (c) bendine istinaden, huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik  fotoğraf ve video kayıt makineleri gibi araçlarla kayıt altına alınmasını; olurlarınıza arz ederim...”