Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime İl Defterdarı Mustafa Işık, Defterdar Yardımcısı Orhan Taş, Defterdarlık Muhasebe Müdürü Soner Aybars, Muhasebe Müdürlüğünde görev yapan Kamu Bilgi Sistemi (KBS) eğiticileri ile Çanakkale genelinde kamu kurumlarında görev yapan Gerçekleştirme Görevlileri ( Maaş Mutemetleri) katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Defterdar Mustafa Işık, Devletin temel görevlerinden olan kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğunun bilgiye de hızlı bir şekilde ulaşmayı zorunlu kıldığını belirterek, "Bu sistem daha önce sadece Muhasebe birimlerince kullanılmakta iken Ekim 2015'ten itibaren kısım kısım harcama birimlerinin kullanımına açılmış olup, şu an bütün modüller harcama birimlerinin kullanımına açılmış bulunmaktadır. Bu eğitim, harcama birimlerindeki kullanıcıların karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla Maliye Bakanlığımızca düzenlenmiştir. Eğitimimizin Çanakkale'de görev yapan yüzlerce maaş mutemedine çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi. Eğitime katılan kamu kurumlarında maaş işlemlerini yürütmekle görevli Gerçekleştirme Görevlileri (Maaş Mutemetleri) uzman eğiticilerin sunumu ve eğitim videolarıyla konu ile ilgili olarak bilgilendirildi.


Kaynak: İHA