Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniği hastalara hizmet vermeye başladı.

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalında üç yıl görev yapan Doç. Dr. Özlem Yılmaz’ın, ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak göreve başladığı bildirildi.

Doç. Dr. Özlem Yılmaz Çocuk Alerji Polikliniği hakkında merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunarak, “Çocuk Alerji Polikliniğimiz astım, egzersize bağlı astım, sadece öksürük ile seyreden astım, tekrarlayan hırıltı/hışıltı, kronik öksürük, alerjik rinit (alerjik nezle), atopik dermatit (egzama), ürtiker (kurdeşen) ve anjiyoödem (yumuşak doku şişliği), anafilaksi (alerjik şok), besin alerjisi, ilaç alerjisi, venom (arı) alerjisi, mastositoz, kazanılmış ve herediter (kalıtımsal) anjiyoödem (yumuşak doku şişliği) gibi tüm alerjik hastalıkların tanı ve tedavisinde tıbbi hizmet sunuyor. Solunum yolu alerjileri, arı alerjisi ve besin alerjilerinde dil altı, enjeksiyon ve ağız yolu ile immünoterapi (alerji aşı tedavisi, desensitizasyon, duyarsızlaştırma) tedavisi uygulanıyor. Deri testleri, ilaç ve besin provokasyon (yükleme) testleri ve solunum fonksiyon testleri uygulanıyor. Daha yakın izlem gerektiren yüksek riskli hastalar, pediatri yataklı servisi veya çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak besin, ilaç yükleme Testleri veya ilaç desensitizasyonları yapılabiliyor” dedi.
 


Kaynak: Haber Merkezi