Bireylere ve fikirlere karşı önyargısız, insanları din, dil, ırk ve cinsiyetine göre sınıflandırmayan, hoşgörü çerçevesinde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Ayvacık Anadolu Lisesi, “Filmlerle Felsefe” Avrupa projesine imza attı.
2020 Ekim ayında yapılan uluslararası çevrimiçi toplantı ile başlayan (Philosophy with Movies) Filmlerle Felsefe Projesi, Ayvacık Anadolu Lisesinin başlattığı bir e-Twinning projesi. Projeye Polonya (Plock), Romanya (Braila), İtalya (Copertino), Hırvatistan (Zagreb) 'dan birer okul ve Türkiye'den de 6 okul katıldı. Ayvacık Anadolu İmam Hatip Lisesi dışında Türkiye’den Ankara, İstanbul, Eskişehir’den okulların da katılımı ile gerçekleşen projede toplam 12 öğretmen, 126 öğrenci görev aldı.
Teknolojik gelişmelerin bir dezavantajı olarak, sosyal medyaya ve bilgisayar oyunlarına bağımlılık, çocukların keşfetme ve merak etme yeteneklerini yok ettiğine, yaratma eğilimlerini körelttiğine inanan AAİHL proje ekibi, öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirirken yaratıcılıklarını geliştirecek şekilde teknolojiyi kullanmalarını sağlamak, hayatlarına derin düşünme becerisini dâhil edebilmek için bu projeyi tasarladı ve gençlerin günlük hayatlarında zaten zevk alarak izledikleri filmleri proje amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanmaya çalıştı.
Proje görevli öğretmenleri Özlem Benligil ve Çiğdem Şeker’in danışmanlığında lise öğrencileri,  Elif Kıl, Emir Can Kızak, Funda Sonsuz, Hatice Nur Sezen, Filiz Sağlam, Rabia Cihat, Umut Yılmaz, Yusuf  Şükrü Şen ve Zeynep Sena Pelenk proje kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler, Ayvacık’ın simgesi haline gelen Aristo’yu ve Aristo’nun Assos’ta kurmuş olduğu felsefe okulunu araştırarak diğer okulların öğrencilerine sunumlar yaptılar. Ayrıca ünlü İslam Filozofu Farabi’nin hayatını, düşüncelerini ve eserlerini proje katılımcısı Avrupa okullarına tanıtma fırsatı buldular. Karışık ülke takımları halinde izledikleri filmleri analiz ederek, farklı bakış açıları kazanmalarını amaçlayan projede ayrıca eleştirel düşünme, farklı fikirlere hoşgörü ile yaklaşma ve sağlıklı iletişim kurma yetkinliklerini artırıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 pandemi sürecinde hayata geçen “Philosophy with Movies” projesi uzaktan eğitimin bir parçası olarak eğitim çalışmalarına entegreli bir şekilde yürütülmüş, belirli bir plan dahilinde yapılan etkinlikler ile proje sonunda alınan öğrenci-öğretmen görüşleri ve yapılan değerlendirme ile beklenen hedeflere ulaşıldığı gözlenirken, bu proje ile Ayvacık Anadolu İmam Hatip Lisesi bir kez daha okulların sadece dört duvardan ibaret olmadığını, öğretmenlerin rehberliği ile her zaman öğrencilerin disiplinler arası konularda çalışıp, topluma faydalı bireyler olmak adına sorumluluk alabileceğini göstermiştir.