Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve akaryakıt istasyonu sahibi Volkan Temiz, akaryakıt ve otogaz bayilerine getirilen teminatın küçük işletmelerin kapanmasına neden olacağını açıkladı.

Temiz, Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile akaryakıt ve otogaz bayilerine teminat yükümlülüğü getirildiğini belirterek, uygulamanın sektördeki çok sayıda küçük işletmenin kapanmasına neden olacağı endişesini taşıdıklarını ve konuyu TOBB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na taşıdıklarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ’Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ile dağıtım şirketleriyle birlikte akaryakıt ve otogaz bayilerine teminat yükümlülüğü; yeni işe başlayanlarda 10 milyon liraya kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirayı geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar teminat alma yetkisi verildi. Teminat uygulaması kapsamında olup yeni işe başlayan mükelleflerden sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın dağıtıcı lisansına sahip olanların 2021 yılı için 20 milyon liraya kadar teminat vermesi gerekeceği, dağıtıcı lisansı dışında lisanslara sahip olanlar için ise bu tutarın 1 milyon lira olacağı belirtildi.
Teminat mektubu uygulamasının bayiler üzerine ciddi bir külfet getireceğini, özellikle kırsalda faaliyet gösteren bayilerin bu maliyeti karşılamasının mümkün olmadığını, diğer sektörlerde de kayıt dışının bulunabileceğini ama teminat uygulamasının sadece akaryakıt sektöründe uygulandığını belirten Temiz, bu kapsamda, mali sorumluluklarını yerine getiren, vergilerini düzenli ödeyen ve EPDK’dan kayıt dışı herhangi bir eylemden ceza almayan bayilerin teminat uygulaması kapsamına alınmaması gerektiğini vurguladı.
Haber Merkezi
 


Kaynak: Haber Merkezi