Kazdağları Milli Parklar Şefliği, florasında yaklaşık 800 bitki türünün yayılış gösteren bunların Türkiye dışında Dünya’da başka yerde bulunmayan 79 tanesinin endemik tür olduğu ve 29’unun sadece Kazdağlarında yetiştiği bitkilerin doğada bırakılması konusunda uyarılarda bulundu. Yasak olmasına rağmen toplayanlara 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

‘Bitkimize Dokunma, Doğada Bırak’ başlığı altında Kazdağları Milli Parklar Şefliği’nden yapılan açıklamada, “Milli Parkımızda bitkilerin toplanması 2873 Sayılı Milli Park Kanunu kapsamında yasaktır. Buna uymayanlar 2872 Çevre Kanunu 22 k cezayı işlem maddesi gereği 109.593,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Kaz Dağı; coğrafik konumu, jeolojik yapısı, iklim çeşitliliğiyle beraber Akdeniz ve Avrupa-Sibirya gibi iki flora bölgesinin arasındaki sınırda izole olmuş konumu nedeniyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Kaz Dağı florasında yaklaşık 800 bitki türü yayılış gösterir. Bu bitkilerin 79’u endemik bitkidir yani bu bitkiler Türkiye dışında Dünya’da başka yerde bulunmamaktadır. Bu endemik bitkilerin de 29 tanesi sadece Kaz Dağı’na özgüdür. Kaz Dağı’nda ayrıca, Türkiye’de başka bir yerde bulunmayıp yalnız Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde sınırlı bir yayılış gösteren pek çok nadir bitki de yer alır. Tüm bu özellikleriyle, Kaz Dağı yalnız Türkiye’nin değil, tüm Avrupa kıtasının Önemli Bitki Alanı (ÖBA)’ndan birisi olarak belirlenmiştir.”
Bir ?çiçek, açık hava ve ?şunu diyen bir yazı '?KAZDAĞI MİLLİ PARKI BİTKİME DOKUNMA MİLLİ PARKLAR VE COMNION GENIT vooa 1958 ???? AoT?H 0266 373 14 80 & 112 ACİL İHBAR HATTI Doğada Bırak Civan perçemi, Ayvadana Sideritis trojana Sarıkız çayı, Kazdağı çayı?'?? görseli olabilir