Çanakkale İl Defterdar vekili Alpay Ekici, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylama sonucu geçen ve Salı Günü Resmi Gazetede yayınlanan 7256 sayılı Kanun ile 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait Vergi Usul Kanunun kapsamına giren vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasının detayları hakkında bilgiler verdi. Ekici, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bu kanunun Vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını söyledi.
 
'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması' hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasımda 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yapılandırma ile ilgili yazılı bir açıklama yağan Çanakkale Defterdar Vekili Alpay Ekici, Yürürlüğe giren kanunun detayları ile ilgili bilgiler verdi. Ekici, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “7256 sayılı Kanun ile mükelleflerimize başta vergi borçları olmak üzere, Kamuya ait borçların yapılandırılarak ödenmesinde çok önemli fırsatlar sunulmuştur. Bu kanuna göre, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait olup; 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle kesinleşen 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun kapsamına giren vergi ve cezalar ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile takip edilen Ecrimisil, Öğrenim ve Katkı Kredisi, Trafik Para Cezaları...vb gibi idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır.
 
Yine bu kanun kapsamında; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamı ile vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının da %50’sinin silinmesi,  Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,  Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,  Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;   Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
 
Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, Vadesi 31 Aralık 2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması
gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.
 
Başvuru İçin 31 Aralık Son Tarih Olacak

Mükellefe tebliğ edilmeyen 31 Ağustos öncesi dönemlere ait yargıdaki kesinleşen vergi ve SGK davalarına ilişkin borçlar, Belediyelere ödenen emlak, çevre temizlik vergisi vs için 2020 ilk taksit ve öncesi borçlar,  Kanun kapsamına alınmıştır. Tüm bu imkanlardan faydalanmak için mükelleflerimizin 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular, www.gib.gov.tr adresinden veya E-devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaparak ya da bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Peşin Ödeyenlere Yüzde 90’a Varan İndirim Kolaylığı     
Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021 tarihine kadar peşin olarak  ödenmesi halinde (Yİ-ÜFE) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan %90, İdari Para Cezalarının aslından %25 indirim yapılacaktır. Borç, peşin ödemenin yanı sıra 2’şer aylık taksitlerle 6,9,12,18 taksitle de ödenebilir. Mükelleflerimizin unutmaması gereken önemli husus ilk 2 taksitin ve bir takvim yılı içerisinde 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırma şartlarının ihlal edilmiş sayılacağıdır.
Yapılandırmanın bozulması halinde, ödenen taksit tutarları kadar yapılandırmadan ve şartlarından faydalanılacaktır. Borç yapılandırması tamamen bozulmayacak ve kısmi faydalanma ödeme yapılan taksitler için olacaktır.  Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır. 7256 sayılı Kanun ile konaklama vergisi 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmiştir. Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan 7256 sayılı yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için başvuruların bir an önce yapılmasında ve imkanlar dahilinde peşin ödenmesinde yarar bulunmaktadır.  Mükelleflerimizin mevcut pandemi nedeniyle başvurularını İnteraktif Vergi Dairemiz üzerinden yapmalarını tavsiye ederim”  dedi.


Kaynak: Haber Merkezi