TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 1001 araştırma projeleri desteği programının 2020 yılı 1. döneminde bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılmasına imkân sağlanan 1001 projelerinin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı.
 
Konuyla alakalı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) internet sitesinde yer vverilen bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı; “Açıklanan sonuçlara göre Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sermet Koyuncu’nun yürütücülüğünde, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Uğur Cengiz ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Necati Kaya tarafından hazırlanan "Konjuge Polimerler Kullanılarak UV Korumalı Buğulanmayan Cam Üretimi" başlıklı proje,
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Coşkun’un yürütücülüğünde, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Serhat Özder ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Özlem Kocahan Yılmaz tarafından hazırlanan “İnce Filmlerin 3d Yüzey Profillerinin Belirlenmesi İçin Yüzey Profili Ölçüm Algoritması Geliştirilmesi” başlıklı proje,
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nükhet Nilüfer Zorba’nın yürütücülüğünde, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Cengiz Caner, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Önder Ayyıldız, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Alper Akçalı, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Murat Zorba ve doktora öğrencileri Melike Nur Tosun ve Gizem Taylan tarafından hazırlanan “Gıdalarda Clostridium Difficile Varlığının ve Kontrol Yöntemlerinin Belirlenmesi” başlıklı proje,
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Cengiz’in yürütücülüğünde, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Küçüker ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Berat Zeki Haznedaroğlu tarafından hazırlanan “Mikroyosun Üretiminde Biyolojik Olarak Kirlenmeyen Akıllı Fotobiyoreaktör Üretimi” başlıklı proje,
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dilgin’in yürütücülüğünde, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak,  İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Ayşem Arda ve ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Sermet Koyuncu tarafından hazırlanan “Cu(Ii)-Neokuproin Kompleksine (Cuprac Reaktifine) Dayalı Biyosensör/Immunosensör Tasarımı” başlıklı proje ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Arş. Gör. Dr. Filiz Kahraman Aliçavuş yürütücülüğünde, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Esin Soydugan ve Arş. Gör. Dr. Fahri Aliçavuş ile Katanya Üniversitesinden Prof. Dr. Frencesco Leone tarafından hazırlanan “Delta Scuti Yıldızlarının Zonklama Yapısının Çift Sistemler Yardımıyla İncelenmesi” başlıklı proje kabul edildi.”
 
Haber Merkezi
 
 


Kaynak: Haber Merkezi