Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Çanakkale Temsilciliği ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Pandeminin Toplumsal Etkileri Paneli gerçekleşti.
 
Moderatörlüğünü ÇOMÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten’in yaptığı ve pandemi koşullarından dolayı internet üzerinden gerçekleşen panele, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, KADEM Çanakkale Temsilcisi Aynur Yavaş, davetli konuşmacılar ve ilgililer katıldı.KADEM Çanakkale Temsilcisi Aynur Yavaş, yaptığı açılış konuşmasında “Kadem, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur” diyerek KADEM’in kuruluşu, temsilcilikleri, yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
 
KADINLAR, SALGIN, AFET GİBİ TÜM KRİZ DÖNEMLERİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN GRUPTA YER ALIYOR
Bir yıldır tüm dünyada hayatın her alanını doğrudan etkileyen küresel bir salgınla mücadele ettiğimizin altını çizen Yavaş, “Salgın afet gibi tüm kriz dönemlerinden en çok etkilenen grupta yer alan kadınlar Covid-19 salgınında da ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan daha fazla zarar gören taraf olarak karşımıza çıktı. Bu sebeple, Pandeminin Toplumsal Etkileri başlığı altında salgın sürecinde kadının yaşadığı sorunları, salgının aile bireylerine etkilerini, eğitim ve iş hayatı gibi pek çok konuyu ele alacağız. Panelimizin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.
 
KADIN, TOPLUMUN EN ETKİLİ, YÖNLENDİRİCİ, EĞİTİCİ, BİRLEŞTİRİCİ VE KORUYUCU UNSURUDUR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ise konuşmasında; “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplumun temel taşı olan aile yapısını ve bu doğrultuda ailenin en önemli bireyleri olan kadınların yanlarında olarak ve ihtiyaç duydukları anda destek hizmetlerimizi sunarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün dünyanın her yerinde kadınların güçlü duruşlarına dair farkındalığın arttığı, bütün bir toplum olarak kadınları desteklemek adına tek yürek olduğumuz ve insan hakları doğrultusunda kadınların yanlarında yer aldığımız anlamlı bir gündür. Kadın toplumun en etkili, yönlendirici, eğitici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Gelişmiş bir toplum için kadınların desteklenmeleri etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset hukuk gibi çeşitli alanlarda mevcut olanaklardan faydalanabilmeleri her birimizin sorumluluğu altındadır. Ülkemizde geçmişten bugüne dek sosyal yaşamda ve aile hayatında kadın her zaman yapıcı ve güçlü bir rol üstlenmiştir. Kadınların özellikle kurtuluş savaşında hem cephede hem de cephe gerisinde gösterdikleri cesaret ve fedakârlık takdire şayandır. Kadının güçlü, eğitimli ve özgüvenli olması toplumun ve nesillerin sağlıklı gelişmesi ve büyümesinde en önemli faktördür” dedi.
 
AMA KADINLARIN SORUNLARI SADECE İSTİHDAM BOYUTLU DEĞİLDİR
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün nasıl ortaya çıktığını anlatarak başladığı konuşmasında, insanlık tarihinden sanayi toplumuna kadar olan dönemde aile ve kadının rolünün sanayi toplumuna geçiş ile birlikte nasıl değiştiğine ve kadının nasıl bir sömürü mekanizması içerisine çekildiğine değinerek şunları aktardı: “Sanayi toplumu, kadını çalışma hayatına yoğun bir şekilde çekmiştir. Fakat bu süreçte kadın emeğinden yararlanmanın topluma sağlayacağı katkıdan daha çok istihdamda ayrımcılığa gidilerek, kadınlar düşük ücretlerle çok kötü koşullarda çalıştırılmaya zorlanmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, istihdam hayatıyla başlıyor ama kadınların sorunları sadece istihdam boyutlu değildir. Kadınlar sosyal, ekonomik, psikolojik, toplumun birçok alanında birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Pandemi dönemiyle sorunlar daha da artmıştır ve yük yine kadınların omuzuna yüklenmiştir.^Aileyi, dolayısıyla toplumu meydana getiren kadınlarımızın layık oldukları yere biran önce gelmesi için bütün toplum katmanlarının, devletin en üst kademelerinden en alt kademelerine kadar duyarlı bir şekilde çalışması gerekmektedir. İnsan odaklı bir anlayışa hatta sadece insanları değil tüm canlıları koruyan bir anlayışa, bir medeniyete sahip olmamız gerekir. Bu noktada yapılan panellin farkındalığı arttırmak ve çözümler geliştirmek için yararlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
 
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasına başlarken “Başta şehit anneleri, eşleri, kızları olmak üzere tüm kadınların kadınlar gününü kutlarım. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tür etkinlikleri pandemi olmadan sağlıkla, güzel ortamlarda gerçekleştiririz” dedi.
 
PANDEMİYLE BİRLİKTE, KADINLAR EV HAYATINDA DAHA AĞIR ROLLER ÜSTLENDİ
Covid-19 salgınıyla birlikte kadınların iş hayatının yanı sıra özellikle ev içerisinde daha ağır roller üstlendiğinin altını çizen Vali İlhami Aktaş şöyle devam etti; “Pandemi süreciyle birlikte yaşanan kısıtlamalarla ev hayatında sorumlulukları daha da artan kadınlar; ev işlerini, çocuklarının uzaktan eğitimini ve diğer işleri aynı zamanda yürütmeye çalışmanın zorluklarını yaşıyor. Sonuç olarak tüm insanlara ağır yükler yükleyen, hayatımızın her yerine etki eden pandeminin en ağır yükünü kadınlar çekiyor.”
 
Vali İlhami Aktaş, panelin verimli geçmesinin dileyerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve davetli konuşmacılara teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından KAM Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten’in moderatörlüğünde Pandeminin Toplumsal Etkileri konulu panele geçildi. Panelde, Kale Grubu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Selda Seçkinler “Pandemi ve Uzaktan Çalışma”, Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Feride Akkol “Pandemi Sürecinde Kadın”, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Ergüven “Pandemi ve Eğitim”, Uzman Klinik Psikolog Zahide Tepeli ile Doç. Dr. Işıl Bilican “Pandemide Aile İlişkileri”, Psikiyatrist Dr. Ali Emre Şevik ise “Pandemide Kaygı Bozuklukları ve Psikoloji” konularında sunumlar yaptılar.
 


Kaynak: Haber Merkezi