Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Çanakkale’de belirlenen altı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Zorlu salgın sürecinde mesleki ve teknik anadolu liselerinin başarılarından yola çıkarak, mesleki eğitimde son yıllarda yaşanan iyileşmeyi tüm meslek okullarımızda yaygınlaştırmak ve mesleki eğitimin kalitesini artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" başlatıldı. 5 ayrı tema halinde düzenlenen bu özel projede Çanakkale’de Bayramiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Lapseki İçdaş-ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışmalar hızla uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında belirlenen 6 okulda büyük onarım planlaması yapılmış olup iyileşme sağlamak için okulların ihtiyaçları belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde proje kapsamında sürecin işbirliği içerisinde ilerlemesi için ilimizde belirlenen 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Müdürleri ile BİLSEM Müdürünün katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Çanakkale’de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri rehber öğretmen/psikolojik danışmanları ile projenin eşgüdüm içinde yürütülmesi için çevrim içi platformda Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından toplantı düzenlendi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje ile ilgili çalışmaların Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi koordinatörlüğünde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi ile Ölçme ve Değerlendirme Şubesi iş birliğiyle çok kapsamlı bir biçimde ilerlediği bildirilerek, “Bakanlığımız tarafından proje için belirlenen okulların yönetici ve öğretmenlerine 28 Ocak 2021 tarihinde "Mutlu Birey Yetiştirmek", yönetici ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara 2 Mart 2021 tarihinde "Çocuk Ergen Psikolojisi" konularında çevrim içi platformlarda eğitimler düzenlenmiştir. Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi kapsamında okulların yönetici ile öğretmenlerine proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek, kişisel gelişim ve liderlik, proje verimliliğini artırmaya yönelik iş başı ve mesleki gelişim konularında eğitimler düzenlenmiş; bu eğitimlere 26 yöneticimiz, 408 öğretmenimiz katılım sağlamıştır. Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi kapsamında Gelibolu Armatör Yakup Aksoy MTAL, Biga Ayşe Doğan MTAL ve Gelibolu Armatör Yakup Aksoy MTAL'ye Z-Kütüphane kurulumu yapılmıştır. Bayramiç MTAL, Çan MTAL ve Gelibolu Armatör Yakup Aksoy MTAL'nin kütüphaneleri zenginleştirilmiştir. Temel Beceri Eğitimi ve Kişisel Gelişim Desteği kapsamında Türkçe, Matematik, Fen ve Okuryazarlık alanlarında destek eğitim programları hayata geçirilmiş olup toplamda 745 öğrencimiz bu programlara katılım sağlamıştır. Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler kapsamında okullarda eğitim öğretim gören öğrenci velilerinin her yönüyle gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilimizde çalışmalar başlatılmıştır.  "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" etkinliği bünyesinde toplam 20 öğrencimiz 6 ailemizi ziyaret etmiştir. Ortaokul mezunu velilerimiz bu doğrultuda ihtiyaçları olan eğitimleri alabilmeleri için Halk Eğitimi Merkezlerimize yönlendirilmiştir. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi doğrultusunda ilimizdeki çalışmalar özverili ve aktif bir şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir” denildi.
 


Kaynak: Haber Merkezi