Çanakkale’de artan koronavirüs vakaları sonrasında Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı
 
Çanakkale Valiliğinden alınan kararlarla ilgili yapılan açıklama şöyle;
1.Salı ve Cuma günleri Cuma pazarı yerinde kurulan; giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgâhların sadece Çarşamba günleri kurulmasına, sebze/meyve vb. satış tezgahlarının Salı ve Cuma günü kurulmasına, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye vb. ihtiyaç malzemeleri ile sebze/meyve vb. satışlarının aynı gün yapılmamasına,
 
2.Pazar yerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının her bir satış tezgâh/sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına,
 
3.Pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmamasına, giysi deneme kabinlerinin kaldırılmasına,
 
4.Covid-19 tedbirleri ile ilgili; belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanmasına,
 
5.Sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin; sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekân ve zamanlar dışında sokağa çıkmamalarına,
 
6.Açık alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına,
 
7.İl dışından gelen mukim veya misafirlerin en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olmasına ve ev ziyaretlerinde bulunmamasının duyurulmasına.
 
Bu doğrultuda?
 
-Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
 
-Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,
 
-Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
 
 


Kaynak: Haber Merkezi